ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-01 : 30 cm. 40 cm.
รหัสสินค้า : sph-01
ขนาด : 40 x 50 x 5.5 cm
รายละเอียด :รุ่นมีร่องร้อยสายไฟเป็นขนาดที่เล็กที่สุด กำลังเหมาะ กับสถานที่ที่ต้องการกำหนด
                     ความเร็ว ให้รถยนต์กระโดดมากกว่าปกติ ความเร็วของรถที่ใช้ประมาณ 30-40 กิโลเมตร
                     ต่อชั่วโมง สีที่เป็นที่นิยม คือ สีดำ และสีเหลือง สินค้าชนิดนี้นิยมติดตามโรงงานอุตสาหกรรม
                     และสถานที่ที่มีอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวนมาก
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-01a
รหัสสินค้า : sph-01a
ขนาด : 40 x 50 x 5.5 cm
รายละเอียด :รุ่นมีร่องร้อยสายไฟเป็นขนาดที่เล็กที่สุด กำลังเหมาะ กับสถานที่ที่ต้องการกำหนด
                     ความเร็ว ให้รถยนต์กระโดดมากกว่าปกติ ความเร็วของรถที่ใช้ประมาณ 30-40 กิโลเมตร
                     ต่อชั่วโมง สีที่เป็นที่นิยม คือ สีดำ และสีเหลือง สินค้าชนิดนี้นิยมติดตามโรงงานอุตสาหกรรม
                     และสถานที่ที่มีอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวนมาก
 
 
   
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-02
รหัสสินค้า : sph-02
ขนาด : 40 x 50 x 5 cm
รายละเอียด :รุ่นกำลังเหมาะ กับสถานที่ที่ต้องการกำหนดความเร็ว ให้รถยนต์กระโดดน้อยกว่าปกติ
                     ความเร็วของรถที่ใช้ประมาณ 30-40 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง สีที่เป็นที่นิยม คือ สีดำ และสีเหลือง
                      สินค้าชนิดนี้นิยมติดตามโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ที่มีอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวนมาก
                    
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-03
รหัสสินค้า : sph-03
ขนาด : 00 x 00 x 00 cm
รายละเอียด :รุ่นลายหินรูปแบบที่แตกต่าง เป็นที่น่าสนใจขณะนี้ มีแบบให้เลือกหลากหลายSPH-03-01
SPH-03-02
SPH-03-03
SPH-03-04
SPH-03-05
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-06
รหัสสินค้า : sph-06
ขนาด : 00 x 00 x 00 cm
รายละเอียด :  รุ่น ONE WAY SPEED HUMP เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม รับน้ำหนัก 40 ตันขึ้น
                      เป็นขนาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง กับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
                      ทำให้รถยนต์ที่ขับรถยนต์ ย้อนศร ได้รับความเสียหายอย่างรุ่นแรงเช่นล้อแตก ไม่สามารถวิ่งได้ 

   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-05
รหัสสินค้า : sph-05
ขนาด : 00 x 00 x 00 cm
รายละเอียด :เป็นรุ่นขนาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง กับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
                    ทำให้รถยนต์กระโดดน้อยกว่ารุ่น 30 ซม. ปกติความเร็วของรถที่ใช้ประมาณ 40-60 กิโลเมตร
                    ต่อชั่วโมง สีที่เป็นที่นิยม คือ สีดำ และสีเหลือง เหมาะกับโรงงาน อุตสาหกรรม
                    หรือสถานที่ที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก ทนทานมากขึ้นกว่าปกติ   และการเสริมเหล็กแผ่น
                    จะสามารถทำให้รับน้ำหนักมากกว่า40ตัน แผ่นเหล็ก รับโหลด น้ำหนักได้สูง
                    แต่อาจจะมีราคาสูง สักหน่อย
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-06 cat eye
รหัสสินค้า : sph-06
ขนาด : 00 x 00 x 00 cm
รายละเอียด : รุ่น Cat EYE  เหมาะกับโรงงาน อุตสาหกรรม และเป็นขนาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง
                     กับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ทำให้ที่ขับรถยนต์ ในยามกลางคืน ได้รับความปลอดภัย                      สามารถมองเห็นในเวลากลางคีน
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-07 Super speed hump
รหัสสินค้า : sph-07
ขนาด : 00 x 1000 cm
รายละเอียด :  รุ่น Super speed hump ที่มีหน้ากว้างถึง 1.00 ม. ช่วยลดแรงกระแทกสำหรับรถที่มีช่วงล่างต่ำ
                      มีความทนทานต่อหน่วยสูง เพื่อความปลอดภัยและรักษาช่วงล่างของรถได้ดีที่สุดอีกรุ่น
   


ยางชลอความเร็วรุ่น : SPH-08
รหัสสินค้า : sph-08
ขนาด : 00 x 00 x 00 cm
รายละเอียด :
 
 
 
   Newstar Rubber (นิวสตาร์ รับเบอร์)
ยางชลอความเร็วเพื่อความปลอดภัย

ยางชะลอความเร็ว ของ นิวสตาร์ รับเบอร์ Newstar rubber เราเป็นผู้ผลิต และออกแบบพร้อมติดตั้งเพียงรายเดียว
ที่ครบวงจร ในตลาด ยางชะลอความเร็วและเป็นเพียงรายเดียวที่รวบรวมความต้องการของลูกค้าไว้มากที่สุด
เราจึงเป็นผู้นำ ด้านการติดตั้งและออกแบบยางชะลอที่มีสินค้ามากที่สุด หลายรุ่น หลากรูปแบบ
มีมากกว่า 20 แบบ

นิวสตาร์ รับเบอร์ เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบใช้เวลานานกว่า2ปี  ผลิตสินค้าและทดสอบอีกกว่า 20 ครั้ง
และเรายังจัดอบรมการติดตั้งให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และรวมกับลูกค้าเพื่อช่วยการ
วิเคราะห์ สินค้าอีกกว่า12 บริษัท ทำงานด้านการตลาดและส่งเสริมการขายรวมไปถึงการร่วมมือกับ
ลูกค้าชาวต่างชาติในการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ   โดยแบรนคนไทยให้ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับต่างประเทศ
   Rubber speed hump (ยางชลอความเร็ว)

 

RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-01
size : 40 x 50 x 5.5cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-01a
size : 40 x 50 x 5.5cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-02
size : 40 x 100 x 5 cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
 
   
 
 
 
 
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-03
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-04
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-05
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
 
   
 
 
 
 
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-06
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-07
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
RUBBER SPEED HUMP
ยางชลอความเร็ว
รหัสสินค้า : sph-08
size : 00 x 00 x 00cm.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
 
               
Newstar Rubber Ltd. © 2009-2010 Design By Print&Pixels Design www.printpixelsdesign.com