Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-01
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
   
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-02
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

   
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-03
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
   
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-04
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน


   
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-05
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน


   
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-06
size : 1 m.
รายละเอียด : ออกแบบมาเพื่อใช้ในการกั้นรถเข้าขออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความสวยงามคงทน ติดตั้งง่าย สำหรับความเป็นระเบียบและปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 
 
 
   Newstar Rubber (นิวสตาร์ รับเบอร์)
ไม้กระดกกั้นทาง

ไม้แขนกั้นทางเข้าออก ในลานจอดรถ ของ นิวสตาร์ รับเบอร์ Newstar rubber เราเป็นผู้ผลิต
และออกแบบพร้อมติดตั้งในตลาด ไม้แขนกั้นทางเข้าออก และเป็นเพียงรายเดียวที่มีการผลิต
ตามความต้องการของลูกค้า สีและขนาดตามความต้องการ เพื่อใช้จริง ที่รวบรวมความต้องการ
ของลูกค้าไว้มากที่สุด เราจึงเป็นผู้นำ ด้านการติดตั้งและออกแบบไม้แขนกั้นทางเข้าออก
ที่มีสินค้ามากที่สุด หลายรุ่น หลากรูปแบบ มีมากกว่า 10 สี นิวสตาร์

   Barrier ไม้กระดกกั้นทาง

 

Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-01
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-02
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-03
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
 
   
 
 
 
 
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-04
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-05
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
Newstar Barrier
ไม้กระดกกั้นทาง
รหัสสินค้า : br-06
size : 1 m.

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากดที่รูป
 
   
 
 
 
Newstar Rubber Ltd. © 2009-2010 Design By Print&Pixels Design www.printpixelsdesign.com